Historia Klubu    Aktualności    Zarzad     Kontakt     Turystyka Górska     Krajoznawstwo     Linki    Zdobywamy odznaki PTTK

Od Koła nr.7 do Klubu – Historia Klubu TGiK "Grań"

Początki Klubu "Grań" mają swoje korzenie związane z Kołem nr 7 PTTK O/Bytom, które powstało przy Kopalni Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich" w Bytomiu. W dniu 13 listopada 1984 roku grupa pracowników tej kopalni postanowiła, że założą Koło PTTK skupiające turystów. Wśród założycieli byli m.in. Jan Ferenc, Norbert Moś, Janusz Dutkowski, Wojtek Klimiuk, Aniela Dreszer, Janusz Nowak, Jan Brylski, Witold Baranowski, Piotr Kozłowski, Paweł Katryniuk. Pierwszym prezesem Koła został Janusz Dutkowski, który pełnił te funkcję przez rok. Koło liczyło 20 członków. W 1985 zmienił się zarząd i prezesem został Janusz Nowak. Po pierwszym roku działalności Koło liczyło już 64 członków. W dniu18 grudnia 1985r podczas zebrania zarządu Koła, przyjęto nazwę "Grań", a stan Koła liczył 78 osób. W grudniu 1988 podczas walnego zebrania sprawozdawczo wyborczego nowym prezesem został Zbigniew Górski. Koło liczyło wtedy 224 członków. Powołano do życia dwie sekcje - górską i kajakową. Następne walne zebranie, które odbyło się 17 grudnia 1994 roku wyłoniło nowy zarząd Koła. Ponownie prezesem został Zbigniew Górski, a wiceprezesami zostali w sekcji górskiej Eugeniusz Gnacik i w sekcji kajakowej Jan Ferenc. Koło od początku działalności organizowało dla pracowników wycieczki górskie, spływy kajakowe, rajdy, zloty. Podczas niektórych rajdów udział brało ponad trzystu uczestników. Ok. 1996 roku nastąpiło osłabienie działalności Koła spowodowane masowymi wyjazdami na stałe za granicę członków Koła. W 1997 ze swojej działalności w Kole zrezygnował prezes Zbigniew Górski i obowiązki przejął Eugeniusz Gnacik, dotychczasowy wiceprezes, który funkcję prezesa Koła pełnił do 2006 roku. W wyniku likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich" w roku 2004, stan członków Koła stale malał i na początku 2005 roku wynosił 6 osób.

Historyczna odznaka (blacha) Koła nr. 7 "Grań’ przy K.W.K. "Powstańców Śląskich"

W dn. 24 października 2006 roku podczas zebrania zarządu Koła Eugeniusz Gnacik przedstawił propozycję likwidacji Koła, która została zaakceptowana i ówczesny zarząd Koła w osobach: Eugeniusz Gnacik - prezes, Józef Woźnicka - wiceprezes i Przemysław Beliniak - sekretarz, wystąpił do zarządu Oddziału PTTK w Bytomiu o likwidacje Koła nr 7 "Grań" przy KWK "Powstańców Śląskich" i powołanie w jego miejsce Klubu Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa "Grań". Decyzją zarządu Oddziału w dn. 15 listopada 2006 roku został powołany Klub TGiK "Grań". Pierwszym prezesem Klubu został Eugeniusz Gnacik. Obecnie zarząd Klubu tworzą: Eugeniusz Gnacik - prezes, Józef Woźnicka - wiceprezes ds. górskich, Krzysztof Pawełczyk - wiceprezes ds. krajoznawstwa, Hnryk Cyl - skarbnik i Wanda Woźnicka - sekretarz. Po przemianowaniu Koła na Klub, członkostwo Klubu zaczęło wzrastać i na koniec roku 2013 liczy 54 osoby. Klub przede wszystkim skupia kadrę programową i na 54 osoby, członkowie posiadają następujące uprawnienia: przodownik turystyki górskiej - 32 osoby, przodownik turystyki pieszej - 1 osoba, przewodnik beskidzki - 16 osób, przewodnik tatrzański - 1 osoba, przewodnik sudecki - 1 osoba, przewodnik świętokrzyski - 1 osoba, przewodnik terenowy - 6 osób, przewodnik miejski - 2 osoby, pilot wycieczek - 6 osób, instruktor przewodnictwa - 4 osoby, instruktor ochrony przyrody - 3 osoby, instruktor krajoznawstwa polski - 1 osoba, znakarz szlaków górskich - 3 osoby, znakarz szlaków nizinnych - 1 osoba. Ze względu na to, że trzon członków Klubu stanowią przodownicy turystyki górskiej, działalność programowa realizowana jest wspólnie z Komisją Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Bytomiu.
Historię KTGiK "Grań" opracował Jan Ferenc i Eugeniusz Gnacik.

Logo i odznaka Klubu TGiK "Grań" opracowana przez kol. Krzysztofa Kuklińskiego nawiązująca wyglądem do odznaki Koła nr. 7 "Grań".

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2014 GRAŃ